Pevska skupina pri Folklorni skupini Razor je bila ustanovljena leta 2012 z namenom popestriti nastope s petjem ljudskih pesmi. Tudi pred tem se je pelo v spletih, sedaj pa ima pevska skupina tudi samostojne nastope. Trenutno jo sestavlja devet članov – trije pevci in šest pevk. Pojemo troglasno. Na začetku smo zbrali okoli 50 pesmi, večinoma iz domačega okolja, in jih natisnili v zbirki. Za mnoge med njimi smo poznali le besedilo ali le napev. S poizvedovanjem smo uspeli marsikatero pesem ponovno oživiti. Osnovne melodije smo prevedli tudi v notni zapis in jih tako obvarovali pred pozabo. Postopoma se je naša zbirka razširila na preko 100 pesmi, med katerimi so tudi nekatere slovenske narodne.

Prihodnji nastopi pevske skupine

Trenutno ni vnešenih nobenih prihodnjih nastopov