Vaje

Četrtek, 21.11.2019 – ob 20. uri v Tornijevi dvorani

Četrtek, 28.11.2019 – ob 20. uri v Tornijevi dvorani

Četrtek, 5.12.2019 – ob 20. uri v Tornijevi dvorani

Četrtek, 12.12.2019 – ob 20. uri v Tornijevi dvorani

Četrtek, 19.12.2019 – ob 20. uri v Tornijevi dvorani

2017-Nasi (2)

Obvestila