Dramska skupina pri Folklorni skupini Razor deluje vse od nastanka skupine. Nekaj igralsko nadarjenih posameznikov uprizarja zanimive skeče s prizori iz nekdanjega kmečkega življenja. V njih na zabaven način prikazujejo odnose med materjo in sinom, pogovore med sosedami, snubljenje, zdravljenje z uroki in podobno. Pogovori potekajo v bogati domači govorici z mnogimi izginjajočimi govornimi posebnostmi. Ob spremljanju skečev se preselimo v preteklost naših babic in dedkov, čeprav so mnoge izrečene modrosti aktualne tudi danes. Nekaj naslovov: Študentka, Snubljenje, Čudežna voda, Petdesetletnica, Pepi se ženi, Ajnglc v hiš, Trpin, Subvencija, Zet, Vasovanje na kmetih, Pod koutr, Ljubezen je slepa, Odškodnina za poškodbo.
Trenutno v skupini igrajo štirje igralci. Nastopajo v nekaterih spletih, ali pa v samostojnih nastopih.

Prihodnji nastopi dramske skupine

Trenutno ni vnešenih nobenih prihodnjih nastopov